КОДЕКС КСВ

Група компаній "НІКО" – є соціально відповідальною корпорацією, до складу якої входять компанії, кожна з яких дотримується стандартів соціальної відповідальності. "НІКО" усвідомлює та оцінює реальний та можливий вплив своєї діяльності на економіку, населення, місцеві громади та екологію.

Розуміючи необхідність та важливість свого внеску до сталого розвитку, "НІКО" докладає зусиль для використання нових знань, інновацій та технологій в галузі управління впливом своєї продукції, послуг та дій на оточуюче середовище, суспільство та економіку.

Кодексом корпоративної соціальної відповідальності встановлено основні принципи та зобов’язання з вище означених аспектів, яких "НІКО" послідовно дотримується у своїй повсякденній діяльності, бере до уваги під час прийняття управлінських рішень та проводить оцінку ефективності такого дотримання при виконанні загального оцінювання результатів своєї діяльності.